Griepvaccinatie 2020-2021

Griepvaccinatie tot en met 15 november voorbehouden aan risicogroepen

Gezien het belang van de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep 2020-2021, in de context van de Covid-19 pandemie en de beperkte beschikbaarheid van de vaccins verloopt de vaccinatiecampagne in twee fasen:

1.Van 15 september tot 15 november 2020

De vaccins worden alleen afgeleverd aan de door de Hoge Gezondheidsraad gedefinieerde doelgroepen. Dit zijn de risicopersonen, maar ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen, het personeel uit de gezondheidssector en de mensen boven de vijftig jaar. De toediening zelf van het vaccin blijft aanbevolen vanaf 15 oktober.

2.  Vanaf 15 november 2020

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins na de prioritaire vaccinatie van de doelgroepen, kan de aflevering worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.

Aan de patiënten die behoren tot de doelgroep wordt gevraagd om het vaccin af te halen voor 15 november.