Welkom

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Door samenwerking met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) trachten we tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisarts hebben we hierin een coördinerende rol.

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn enkel voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Afspraken

We werken enkel op afspraak. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Huisregels

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

  1. Afspraken kan u alle weekdagen maken via het tele-secretariaat of via onze website.
  2. Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  3. Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  4. Voorschriften en attesten kunnen enkel afgeleverd worden na ondervraging en klinisch onderzoek. Er worden geen attesten of voorschriften meegegeven.

Wachtdienst

Bent u plots ziek ’s avonds of in het weekend? Op weekdagen ’s avonds (na 19u), op feestdagen en in het weekend kan u voor dringende gevallen beroep doen op de wachtdienst. U kan de wachtdienst bereiken op het telefoonnummer 1733.

1733 – Wachtpost Mechelen